//****** MENU SURFACE ********* //****** PAGE SURFACE *********

Vi har gjort det. Och det fungerade.

Människans miljöpåverkan och den globala befolkningsutvecklingen kräver att vi ställer om till ett kretsloppsanpassat samhällsbyggande. Traditionell västerländsk infrastruktur och byggnadsteknik är inte långsiktigt hållbar.


EcoCycleDesign – kretsloppsanpassat byggande och planering – är ett sätt att forma byggnader och städer utifrån ett helhetsperspektiv och kombinerar skönhet med systemtänkande. Nyckelord för arbetet är: reducera, återanvänd, återvinn, förnyelsebara material och nytänkande. Vi har utvecklat metoden under mer än 40 år i olika typer av projekt i Sverige och över hela världen. EcoCycleDesign kan användas både för nya byggnader och vid förnyelse av gamla byggnader.

EcoCycleDesign inkluderar kostnadseffektivitet, hållbarhet, energibesparingar, återanvändbara material, hög kvalitet, bra inomhusklimat och hälsa.

Vi vill visa dig varför vi behöver planera våra byggnader och städer på ett annat sätt, vad vi kan lära oss från våra projekt och hur du kan använda EcoCycleDesign som ett verktyg.

 

Write heading here...

 

Socialt

En ideal social vision för ett projekt beskriver det ideala ”livet” i byggnaden eller staden, nu och i framtiden.

Ekologiskt

En ideal ekologisk vision beskriver hur man genomför ett projekt med minsta möjliga påverkan.

 

Tekniskt

En ideal teknisk vision beskriver de systemlösningar som tillsammans kan infria ledorden: reduce, reuse, recycle, renewables och rethinking.

Ekonomiskt

En ideal ekonomisk vision beskriver inte bara projektets investeringskostnad utan även årskostnad och livscykelkostnad.